Servei Tècnic 24 hores al dia, 365 díes de l'any trucant al telèfon 825 328 o per WhatsApp al  Whatsapp 605 328

CambresCuirassades

Cambres cuïrassades

A SEPIR SEGURETAT oferim models de portes i cambres cuirassades, segons les necessitats de cada client.

L’estructura de protecció de les Portes Cuirassades és diferent en funció de cada nivell de seguretat. Dita protecció està composta per composites d’alta resistència amb fibres metàl•liques i varies capes d’armadures incloses a la seva massa que li confereixen una gran resistència davant els atacs mecànics i/o tèrmics. Tenen mecanismes de tancament distribuïts per tota la superfície de la porta i protegits per blindatges especials, així com per elements i sistemes de rebloqueig automàtic que, en cas d’atac, condemnen tot el mecanisme de tancament. El número de pestells així com el seu diàmetre varien en funció del nivell de seguretat i del model de porta cuirassada, oscil•lant entre un mínim de 7 pestells de 30mm de diàmetre i un màxim de 16 pestells de 50mm de diàmetre. S’ofereix al client diferents opcions de mecanismes de tancament com panys de retard i bloqueig, equipament de sistema per connexió alarma, sistema d’obertura d’emergència o sistema anti-segrest.

Altres mecanismes de seguretat que es poden afegir a una porta cuirassada són: trampons d’emergència, trampó incorporat, reixes, ...

Els panells F.R.N. (Reforços normalitzats) d’una cambra cuirassada han estat desenvolupats per complir la norma d’assaig per caixes fortes EN 1143-1, obtenint els nivells de seguretat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI. La seva producció està certificada per Applus garantint, amb això, que el producte subministrat té unes característiques constructives idèntiques a les assajades.

Els panells F.R.N. es poden instal·lar com:

• Elements de reforç a les càmeres cuirassades existents que no tinguin el nivell de seguretat exigit per la legislació.
• Noves càmeres cuirassades on, per dificultat, sigui impossible la seva construcció amb els medis tradicionals.

Els panells F.R.N. són el mètode de construcció de càmeres cuirassades més innovador i versàtil. Està basat en els sistemes de construcció industrialitzada i és l’únic capaç de garantir un nivell de seguretat determinat. Consisteix en la fabricació de panels de xapa d’acer omplerts amb armadures i composites. Estan dissenyats amb unions encadellades que permeten un muntatge fàcil. Aquests panels conformen indistintament les parets, el sostre o el terra de la càmera. A mida que s’uneixen entre sí, els panels són fixats mitjançant soldadura elèctrica, resultant un conjunt monolític.

Dll - Dv 09.00 - 18.00
Dissabtes i diumenges tancat
Av. Princep Benlloch 6. 1r pis
AD500 Andorra la Vella